Şeker Hastalığı Geçer Mi?

//Şeker Hastalığı Geçer Mi?

Şeker hastalığı yani diyabet, kronik bir hastalık türüdür. Şeker hastalığı ömür boyu tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır. Şeker hastalığında yapılan tedavi yöntemlerinin amacı, kan şekeri seviyesinin normal sayılan sınırlar içerisinde kalmasını sağlamaktır. Şikâyetin olmadığı zamanlarda şeker seviyesinin kontrol altında olduğunu düşünmek, şekerin kontrollü bir şekilde seyrettiği anlamına gelmez. Kişilerin benimseyecekleri sağlıklı yaşam tarzı, tip 2 şeker hastalığının başlamasına engel olacaktır. Bu sayede şeker hastalığına bağlı olarak gelişecek olan sorunların da en alt seviyede tutulması sağlanmış olacaktır.

Şeker hastalığının tedavisi bir ömür boyu sürmesi sebebi ile gerekli olan aktiviteleri yapmamanız durumunda şeker hastalığı ilerleyecek ve vücudunuza zarar vermeye başlayacaktır. Şeker hastalığı tedavisinde, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi, spor ve diyet programları ile mümkün olabilmektedir. Yaşam tarzının değiştirilerek, daha fazla fiziksel aktivite yapılması ve doktorların vermiş olduğu diyet programlarına sadık kalınarak bir yaşam tarzı benimsenmesi gerekmektedir.

Şeker hastalığında yaşanan son gelişmelerde tüp mide ameliyatı ile şeker hastalığına çözüm sunulmaktadır. Ameliyattan sonraki 5 yıl boyunca kontrol altında olmanız gerekmektedir. Tüp mide ameliyatı, obez hastalara uygulanması sebebi ile sadece vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olan hastalar için bu ameliyat yapılabilmektedir.

Şeker Hastalığında Türleri Nelerdir?

Tip 1 Diyabet: Pankreasta bulunan, insülin üreten beta hücrelerinde ortaya çıkan bir bozukluk nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Tip 1 diyabet çok erken yaşlarda ortaya çıkar ve bu hastalığa sahip bireylerin vücudunda insülin miktarı yok denecek kadar azdır. Tip 1 diyabet tanısı konulan bireylerin neredeyse tamamı insülini dışarıdan temin etmek zorundalardır.

Tip 2 Diyabet: Şeker hastalığı türleri içerisinde en sık rastlanılan tip2 diyabet, insülin salgılanması ya da insülinin dokularda etki göstermesinde bir bozukluk nedeniyle oluşur. Tip 2 diyabet, obezite ile çok yakın bir ilişki içindedir. Tip 2 Diyabet; kan yağlarında artış, kalp krizi, inme ve hipertansiyon için en önemli risk faktörlerinden birisidir. Neden olduğu bu bozukluklar, çeşitli organ kayıplarına yol açabilmektedir.

Gizli Şeker: Bir kişinin kan şekeri seviyesi olması gerekenden yüksek, fakat diyabet tanısı koyabilmek için yeterli değilse, bu durumda kişiye gizli şeker tanısı konulmaktadır. Gizli şekere sahip bireylerin çok yüksek bir kısmında 1 yıl içerisinde tip 2 diyabet gelişmektedir.

2019-06-07T14:01:48+03:00