Yunus Emre Sadioğlu

Hakkında:

2013 senesinde Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlayan Yunus Emre Sadioğlu, üstün gayreti ile üç yılda hukuk fakültesini tamamlayarak 2016 senesinde mezun olmuştur. Mezuniyet akabinde İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Hukuk Tezli yüksek lisansına başlamış ve devam etmektedir. Yüksek lisans yaparken çeşitli şirketlerde çalışan Sadioğlu; sağlık hukuku başta olmak üzere iş hukuku, aile hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, vatandaşlık hukuku, ticaret ve borçlar hukuku, banka ve finans, finansal yeniden yapılandırma, şirket devralma ve birleşmeleri ve icra hukuku gibi birçok alanda şirketleri temsil etmiştir. Bunun yanı sıra çeşitli dergi ve sitelere yazmış olduğu makaleler ve son dönemdeki çalışmalarıyla üstün bilgi birikimine ve deneyime sahiptir. Yunus Emre Sadioğlu, şirketler ve ticaret hukuku alanında da kapsamlı deneyim sahibi olup, şirketlerin genel kurumsal işleyişleri konularında aktif görev almaktadır. Yunus Emre Sadioğlu, “Sağlık Hukuku”, “Ticari Borçlara Kefalet”, “Alacağın Temliki”, “5.Tüketici Hukuk Kongresi”, “Malpraktis”, “Beraat Kararının Şartları” gibi birçok önemli seminere katılmış olmasının yanı sıra, bu alanlarda deneyim sahibi olmuştur. Hali hazırda sağlık hukuku alanındaki deneyimleri ile Özel Etiler Hastanesi’nin vekilliğini sürdürmektedir.