Hasta Sorumlulukları

Özel Etiler Hastanesi Hasta Sorumlulukları;

Bilgi Verme
Hasta kendisine tıbbi hizmet vermekle görevli hekim ve hemşirelere mevcut şikayetleri, daha önce geçirdiği hastalıklar, bu hastalıklar sırasında hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda tam ve doğru bilgi vermelidir.
Hasta, yetkili hekime tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

Önerilere Uyma
Hastamız tedavisinden sorumlu hekim tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve hekimin talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
Hasta, yetkili hekime tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme
Hastamız hekimi tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

Saygı Gösterme
Hastalarımız, sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol
Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

Ödeme Sorumluluğu
Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.

Hasta Ziyaretçisi
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır. Hastalarımızın klinik durumu gereği ziyaret yasağı uygulaması gerektiğinde buna uyulması, ziyaret için ısrar edilmemesi gerekir. Yoğun Bakım üniteleri gibi bazı özel tedavi alanlarında ziyaretler sorumlu hekimlerin iznine tabidir ve ziyaret kuralları daha farklı uygulanmaktadır.