İleal İnterpozisyon Ameliyatı

Genetik yatkınlık, beslenme alışkanlıklarının sürekli olarak bozuk olması ve hareketsiz bir yaşama bağlı olacak şekilde şeker hastalığı yani diyabet ortaya çıkar. Vücuda alınan şeker bazlı gıdalar enerji üretilebilmesi için hücrelere aktarılırken, şeker hastalığının gelişmesinden sonra bu süreç gerçekleştirilemez. Hücre kapılarını açan insülin hormonunun az salgılanması ya da çok salgılanmasına rağmen etkisiz olması olarak açıklanabilecek diyabet hastalığının tedavisinde çeşitli yöntemler izlenir. Bu yöntemler ilk aşamada yaşam tarzının değiştirilmesi iken bir süre sonra ilaç tedavisine döner. Hastalığın ilerleyici karakteri, hastalığın durumuna göre önlem alınmasını gerektirir. Şeker hastalığı sadece vücudun enerji mekanizmasını etkileyen basit bir hastalık değildir. Hastalık aynı zamanda diğer metabolizma hastalıklarının da ortaya çıkmasına sebep olur. Damar hasarları, tansiyon sorunları, kilo problemleri ve kolesterol problemleri başlıca metabolizma sorunlarıdır. Gittikçe daha kompleks hale gelen şeker hastalığının tedavi edilmesi için uygun hastalara şeker hastalığı ameliyatları uygulanır. Ameliyatlar birden fazla alt türe ayrılmakla beraber ileal interpozisyon ameliyatı da bu türlerden bir tanesidir.

İleal İnterpozisyon Nedir?

Ağız yoluyla alınan besinlerin kana karıştırılması için sindirim sisteminden geçmeleri mecburidir. Ağız, yemek borusu, mide, bağırsaklar ve anüs bu sistemin temel elemanlarıdır. Her bölgenin kendine has görevleri bulunur ve bir bütün olarak çalışırlar. Alınan gıdaların kaba şekilde parçalanmaları ağzın, bağırsaklar tarafından sindirilebilir kıvamlı sıvıya dönüştürülmeleri midenin ve sindirilmeleri de bağırsakların görevidir. Bağırsaklar, alınan besinlerin kana karıştırılmasını sağlarken aynı zamanda bu besinlerin efektif şekilde kullanılmaları için gereken hormonları da uyarır. Vücuda alınacak şekerin miktarını besin tüketim miktarı etkiler. Besin tüketimini de midenin hacmi ve mide tarafından salgılanan özel bazı hormonlar belirler. Bağırsakların alt kısmı hormon salgısını uyaran bölge iken üst kısmı insülin hormonunu baskılayan bölgedir. Yani sindirim sistemi sağlıklı bir insanda ahenk içerisinde çalışırken bir yerde mutlaka beslenme alışkanlıklarına ve genetik yatkınlığa bağlı sorun çıkar. İleal interpozisyon ameliyatları da sindirim sisteminin fiziki yapısını değiştirerek şeker hastalığının ortadan kalkmasını amaçlar.

Kimler İleal İnterpozisyon Ameliyatı Olabilir?

 1. İleal interpozisyon ameliyatı yalnızca tip 2 diyabet hastalarına uygulanabilmektedir. Böyle olmasının temel sebebi bazı tip 2 diyabet hastalarının insülin üretme kapasitelerinin yeterli olmasıdır.
 2. İleal interpozisyon ameliyatı olacak hastaların ameliyatsız yöntemleri denemiş ancak başarısız olmuş olması beklenmektedir. Böylece ameliyattan sonraki süreç garanti altına alınmaktadır.
 3. İleal interpozisyon ameliyatının uygulanacağı hastalarda bazı vücut kitle indeksi şartları aranmaktadır. Kişinin eğer otuz beşi aşan vücut kitle indeksi söz konusu ise obezite cerrahisinin durumla ilgilenmesi gerekmektedir.

Ameliyata dair temel şartlar sağlandıktan sonra hasta detaylı olarak incelenmektedir. Ameliyat, ameliyatı kaldırabilecek ve eğer var ise doku hasarları ortadan kalkabilecek insanlara uygulanmaktadır. Yani her hastaya ileal interpozisyon ameliyatının standart olarak uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Hastadan hastaya göre değişmekle birlikte operasyon genelde 2-4 saat arasında sürmektedir. Genel anestezi altında uygulanan operasyonda hastanın acı ya da ağrı hissetmesi söz konusu değildir.

İleal İnterpozisyon Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 1. Ameliyatın başlangıcında öncelikle midenin hacmi küçültülür. Amaç, kişinin operasyondan sonraki iştahının baskılanmasıdır. Genelde midenin yüzde doksanı işlevsiz hale getirilir. İşlevsiz hale getirilen kısım aynı zamanda açlık hormonu salgısını da uyaran kısım olduğundan dolayı kişi ileal interpozisyon ameliyatından sonra besin tüketmek istememektedir. Geriye kalan mide kısmı özel zımbalarla tutturulmaktadır.
 2. İkinci aşamada on iki parmak bağırsağı ile midenin bağlantısı kesilir. Midenin alt ucu karnın ortasına gelecek şekilde yeniden konumlandırılır. Bağırsakların alt bölgesinden alınan ve insülin hormonu salgısını uyaran kısım ise mide ile bağırsağın yeni bağlantısı olarak üst bölgeye aktarılır. Amaç beslenmenin hemen akabinde insülin hormonu salgısının efektif şekilde başlamasıdır.

Mantık olarak oldukça basit bir ameliyat olmasına rağmen uygulama aşamasında ciddi uzmanlık gerektirmektedir. Amaç hormon salgılarının miktarını değiştirerek hem insülin direncini kırmak hem de kilo verilmesini sağlamaktır.

İleal İnterpozisyon Ameliyatında Risk Var mıdır?

Uygulama açısından değerlendirildiğinde ileal interpozisyon ameliyatının sınırlı risklerinden bahsetmek gerekir. İleri seviyeli diyabet hastalarına uygulanıyor olması cerrahiye bağlı çeşitli riskleri ortaya çıkarır. Ayrıca anestezi yönteminden kaynaklanan riskler de bulunmaktadır ancak günümüzün modern teknolojisi ilgili riskleri minimize etmektedir.

İleal İnterpozisyon Avantajları

İleal interpozisyon ameliyatı düşük vücut kitle indeksine sahip olan diyabet hastalarına da uygulanabilmektedir. Bu, operasyona uygun olan hasta sayısında muazzam bir artışı sağladığından ötürü toplum sağlığını koruyan bir avantajdır. Uygulama prosedürünün oldukça basit olması ve diyabete tam çözüm olarak sunulması en büyük avantajıdır. Sindirim sistemindeki ufak bir fiziki değişiklik ile birçok soruna aynı anda çözüm bulunması mümkündür. Tüm bu işlemlerin yan etkisi olarak ortaya çıkan durumların ise basit takviyeler ile ortadan kaldırılması bir diğer avantajıdır.

İleal İnterpozisyon Fiyatları

İleal interpozisyon ameliyatı tamamen sağlık durumunun iyileştirilmesi ve tip 2 diyabet hastasının hayatının kurtarılması üzerine inşa edilmiştir. Hastalığın estetik amaçlarla değil de sağlık amacıyla yapılıyor olması fiyatının görece uygun olmasını sağlar. Görece yeni bir yöntem olması ve her cerrah tarafından uygulanamıyor olması ise fiyatını artıran unsurlardandır. İleal interpozisyon ameliyatının fiyatı hastanın durumuna, ameliyatın yapıldığı hastaneye ve ameliyatı gerçekleştiren doktorun uzmanlığına göre belirlenir. Her kurum değişik bir fiyat politikası izlediğinden dolayı fiyatı merak eden diyabet hastalarının mutlaka muayene olmaları gerekmektedir.

İleal İnterpozisyon Sonrası

İleal interpozisyon ameliyatından hemen sonra diyabet hastalığı sihirli bir şekilde ortadan kalkmaz. Ameliyat ile elde edilen avantajların gerçeğe dönüştürülmesi için hastanın yaklaşık 4-8 ay boyunca bazı hususlara azami özen göstermesi; 5 yıllık süre boyunca da hayatında aşırılıklardan kaçınması gerekmektedir.

Ameliyattan sonra yaklaşık 2 aylık özel bir diyet uygulanır. İlk iki hafta sıvı diyet uygulanması söz konusudur. Hastanın püre veya katı yiyecek yemesi yasaktır. Amaç, sindirim sisteminin fiziki bütünlüğünün korunmasıdır. 2 haftalık sıvı diyetinden sonra iki haftalık püre diyetine geçilir. Püre diyetinin amacı sindirim sistemini eski fonksiyon seviyesine döndürmektedir. Başarı ile tamamlanan püre diyetinden sonra ise özel oluşturulmuş bir diyet listesi uygulamaya alınır. Hastanın durumuna, şeker hastalığının seviyesine ve diğer birçok faktöre göre bu diyet 1 ay ile 6 ay arasında devam edebilir.

 1. Hasta ilk birkaç hasta iştahsızlık ile mücadele edebilir.
 2. Diyabete bağlı sorunların ilerlemesi daha ilk günden duraklar.
 3. 1-3 aydan itibaren diyabet gerilemeye başlar.
 4. Hasta 2. aydan itibaren kilo verme eğilimine girer.
 5. Diyabet birinci yıldan itibaren sorun olmaktan çıkar. Hasta aynı tarihlerde ideal kilosuna da yaklaşır.
 6. 5 yıllık sürenin sonunda ise hasta oldukça sağlıklı bir duruma kavuşur. Beşinci yıldan itibaren hafif bir kilo alma eğilimine girilse de uygun diyetlerle bu sorun da ortadan kaldırılır.