Mide Balonu
Mide
Balonu
Mide Balonu
Mide
Balonu
Anasayfa Mide Balonu
Bilgi Almak İçin
Formumuzu Doldurun!

Aydınlatma metnini okudum, onaylıyorum.

Mide Balonu

Mide Balonu Nedir?

Mide Balonu hakkında detaylı bilgiler. Mide Balonu Öncesi ve Sonrası dikkat edilmesi gerekenler.Mide balonu işleminde amaç, hastanın midesinin içerisine, endoskopik olarak, içi su dolu bir balon yerleştirilmesi ile gıda alımının kısıtlanması ve bu işlem sayesinde hastanın kilo vermesidir. Oldukça kolay bir yöntem olmakla birlikte, gıda alımını ciddi ölçüde kısıtladığı ancak, hastaların açlık hissinde bir değişikliğe neden olmadığı için dikkat edilmesi gereken bir işlemdir. Genel olarak süper obezite şeklinde adlandırılan hasta grubu için tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte, ameliyat olarak sınıflandırılmamaktadır. Hastaların midesi içerisine bir balon yerleştirilmesi ve bu işlemin sedasyon yani yarı uyku halinde yapılması sebebi ile, kısa kolay ve bir süre için etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Özellikle hastaların, ilerleyen dönemlerde ekstra bir obezite cerrahisi işlemi geçirmeleri söz konusu ise mide balonu işlemi, bu işlem öncesinde hastanın bir miktar kilo vermesi amacı ile yapılmaktadır.

Mide Balonu İşleminde Zayıflama ve Diyet Destek Süreci

İşlem genel olarak diyet uygulamakta zorlanan ya da uyguladığı diyete rağmen sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanamayan kişiler için tercih edilmektedir. Mide balonu, cerrahi bir işlem olmamakla birlikte, tek başına kilo verilmesine yardımcı olan ya da kilo kaybı sağlayan bir işlem değildir. Yanı sıra mutlaka egzersiz ve diyet yapılması gerekmektedir. İşlemin ilerleme sürecinde hastaların diyetlerini sağlıklı hale getirecek ve kendilerini buna alıştıracak, aynı zamanda spor yaparak günlük hayatlarını düzene sokacak vakitleri olmaktadır.

Mide Balonu Vücutta Ne Kadar Kalır?

6 ay ve 1 yıllık seçenekleri olmakla birlikte, hastaların uyguladıkları diyetlerin sonuç vermesi konusunda oldukça etkili olmaktadırlar. Mide içerisini kapladığından dolayı midenin daha çabuk sağlayan mide balonu işlemi, aynı zamanda midenin ağız kısmını tıkamakta ve yiyeceklerin daha uzun bir sürede daha yavaş sindirilmesini sağlamaktadır. Bu durum genellikle hastaların daha uzun süre tok hissetmelerine yardımcı olur. Özellikle uzun ve iyileşme sürecinde sıkıntılar yaratabilecek bir operasyonu tercih etmeyen kişiler için oldukça iyi bir yöntem olarak bilinmektedir. İşlemin en iyi taraflarından bir tanesi kesinlikle bir ameliyat olmamasının yanı sıra, hastalara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmasıdır. Bu alışkanlığın kazanılabilmesi sayesinde, balonun etki süresi bittikten sonra da hastaların verdikleri kiloları geri almalarının çok zor olduğu bilinmektedir. Bu durum, özellikle işlemin uzun vadede ne kadar sağlıklı olduğunu da göstermektedir.

Mide Balonu Uygulamasında Beklentiler ve Genel Sonuçlar

Uygulama sonrasında hastalarda kilo vermeleri ve normal bir vücut kitle endeksine sahip olmaları beklenmektedir. Mide balonu işleminde asıl amaç, ameliyat olacak kadar şişman ya da obez olmayan ancak normal yöntemler ile çok zor zayıflayan ya da zayıflamayan kişilere bir destek oluşturmaktır. Oluşturulan bu destek sayesinde hastaların yaklaşık 15-20 kiloya kadar kaybettikleri bilinmektedir. Ancak pek çok başka faktör hastaların kilo vermesinde etkili olmaktadır. Hastanın farklı hastalıklarının olması, diyabet, şeker, kalp ya da damar rahatsızlığı olması, başlangıç kilosu ve vücut kitle indeksi gibi pek çok durum mide balonu işleminde belirleyici faktör olarak geçmektedir.

Mide Balonu Herkese Uygulanabilir mi?

Özellikle 27-35 civarında bir vücut kitle indeksine sahip, farklı bir obezite cerrahisine uyum gösteremeyen ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen pek çok hastanın tercihi olarak bilinmektedir. Hastaların total vücut ağırlıkları ve vücut kitle indeksleri hesaplandıktan sonra, ne kadar süre ile mide balonu kullanılacağına karar verilir ve ardından işlem uygulanır. Yapılan pek çok araştırma ve çalışma, bu işlem sonrasında hastaların vücut ağırlığının %20’sine kadar kaybedebildiklerini göstermiştir. Oldukça yüksek bir miktarda kayıplar verilebilmesini sağlarken aynı zamanda hastalara, hayat standartlarını yükseltecek pek çok alışkanlık kazandırmasından dolayı, sıklıkla tercih edilmektedir. İşlemin uygulanması oldukça kısa sürmekle birlikte, işlem sonrasında uzun süreler boyunca hastanede kalmaya da gerek olmadığı bilinmektedir. İşlem sonrasında, yaklaşık 1 saat içerisinde hastaların, ekstra bir durum olmadıkça toparlanmış olmaları beklenir. Hastaların toparlanması durumu, doktorlar tarafından izlenmekle birlikte, gerekli görüldüğü takdirde bu süre uzatılabilmektedir.

Mide Balonu İşleminin Uygulama Süreci

Genellikle işlemin uygulanmasının söz konusu olduğu hastalarda, öncelikle fizik muayene yapılmakta ve fiziken mide balonu işlemine uygun olup olmadıkları anlaşılmaktadır. İşlem için fiziken uygun olan hastaların midelerinin işleme uygun olup olmadığının da değerlendirilmesinin yapılmasının ardından hastalar işleme alınmaktadır. Her en kadar ameliyat olarak isimlendirilse de mide balonu işlemi ameliyat değildir. Cerrahi olarak yapılan hiçbir müdahale olmamakla birlikte, işlem yalnızca sedasyon altında uygulanmakta ve ekstrem durumlar haricinde yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Hastanın midesinde uygulamaya engel bir durum olmaması halinde, endoskopik olarak içeriye girilmekte ve midenin boyuna göre belirlenen balon yerleştirilmektedir. Balonun yerleştirilmesinden sonra, içerisi en fazla 700 mililitreye kadar, metilen mavisi de denilen sıvı ile doldurulmaktadır. İşlem öncesi için ise bilinmesi gereken en önemli durum, hastanın aç olması gerektiğidir. En az 6 saat öncesinden mutlaka yeme içme durumunun kesilmiş olması gerekmektedir. Hastaların su bile içmeden işleme gelmelerinin gerektiği bilinmekle birlikte, işlemden 1 hafta kadar önce kan sulandırıcı tarzındaki ilaçların kullanımlarının bırakılması gerekmektedir. Uygulama sürecinden sonra hastalarda genellikle bulantı, kusma ya da midede kramp ve kasılma gibi şikayetler oluşmaktadır. Genel olarak bu şikayetlerin bir hafta içerisinde geçmesi beklenmekle birlikte, bazı durumlarda süreler 2-3 güne kadar düşebilmekte, bazı durumlarda 10güne kadar çıkabilmektedir. Bu durum da yine hastaya göre değişiklik göstermektedir.

Mide Balonu İşlemi Sonrasında Genel Şikayetler

Hastaların uygunluk durumlarına göre mide balonu işlemi durumuna karar verilmesi halinde, hastalar yaşayabilecekleri bazı durumlara karşı hazırlıklı olmalıdırlar. Pek çok hasta 2-3 gün içerisinde şikayetlerinden kurtulurken, bazı hastalar, 1 hafta ya da 10 gün süre ile şikayetlerinin devam ettiğinden bahsedebilmektedirler. Bu durum değişkenlik gösterebilmektedir. Hastane sürecinin ardından, sıklıkla hastalar aynı gün taburcu edilmektedirler. Hastaların balona çabuk uyum sağlamaları ve vücudun balonu çabuk kabul etmesi durumu hastaların normal gündelik hayata daha çabuk dönebilmesini sağlamaktadır. mide balonu

Mide Balonu Sonrası Şikayetler

Şikâyet tabloları genellikle aynı olmakla birlikte, yoğunlukları ya da şikâyet sayıları hastalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Pek çok hasta kramp ve bulantı şikayetlerinden bahsederken, bazı hastaların mide balonu işleminden sonra genellikle kasılmalardan ve rahatsız bir histen şikâyet ettikleri de bilinmektedir. İşlemin genel olarak başarılı olma durumu %90 civarında olmakla birlikte, bazı durumlarda, balonun takılmasına engel bir durum olmadığı halde hastaların vücudu balonu reddedebilmektedir. Bu reddetme durumunun yaşanması halinde hastalara destek olarak tedaviler verilmektedir. Sık yaşanan bir durum olmamakla birlikte, hastaların vücudunun balonu kabul etmemesi ya da ilaç tedavilerinin işe yaramaması gibi durumlarda, balon çıkarılabilmektedir.

Mide Balonu İşlemi Sonrasında Risk Faktörleri

Hastaların uygunluk durumunun belirlenip balonun takılması işleminden sonra da her ne kadar faydalı bir yöntemde olsa, hastalar için bazı riskler bulunmaktadır. Pek çok kişi, taktırdıktan sonra herhangi bir şekilde takılan balonun patlayıp patlamadığını merak etmektedir. Mide balonu uygulamasının yapılmasının ardından, hastaların dikkat etmeleri durumunda herhangi bir sorun olmamakla birlikte, bazı durumlarda balonun delinmesi söz konusu olabilmektedir. Mide balonun patlaması durumu söz konusu olmamakla birlikte, midedeki asit miktarı ve oranı ve hastanın beslenme alışkanlıkları gibi durumlar göz önüne alındığında delinmesi söz konusu olabilmektedir. Her ne kadar sağlam bir malzemeden üretilmiş bir materyal olsa da bazı durumlarda delinmesi söz konusudur ancak bu durum çok düşük bir ihtimaldir.

Mide Balonu Delinir mi?

Balonun delinmesi oldukça zor olmakla birlikte, delindiği takdirde idrar rengi, balonun içerisindeki mavi renkli serum sıvısı sayesinde mavi olacağı için, bu gibi bir durumda doktora başvurmak gereklidir. Genellikle balonu akan doktora kontrol ettirilmesinin daha iyi olduğu bilinmekle birlikte, yapılan kontroller sonrasında balonun ne derece hasar aldığı belirlenmektedir. Hasarın durumuna ve hastanın tercihine göre balon tamamen çıkarılabilir ya da yerine yenisi takılabilir. Kesin olarak çıkarma işlemine karar verilmesi durumunda, öncelikle mide balonu içerisindeki sıvı boşaltılmaktadır. Boşaltma işleminin ardından balon materyali, yine endoskop yolu ile çıkarılmakta ve hasta normal hayatına geri dönmektedir.

Endoskopik İşlem Olmadan Mide Balonu Taktırma İşlemi ve Kullanılan Malzeme

Özellikle anestezi almaktan korkan ya da anestezi almasında sorun olan, komplikasyon riskinden korkan ya da balonun delinmesinden endişe eden kişiler için, endoskopi ya da anestezi uygulanmadan da mide balonu işlemi uygulaması yapılması mümkündür. İşlemin uygulanabilmesi için 20 dakika süre yeterli olmakla birlikte, balonun su ile yutulması durumu söz konusudur. Balon, boş bir halde su ile yutulur. Bu yutma işlemi sırasında yanında, balonun içinin doldurulmasını sağlayacak olan kateter de yutulmaktadır.

Mide Balonu Uygulama Süreci

Uygulama yaklaşık 20 dakika sürmekle birlikte, balonun ve kateterin yutulmasının arından hastalara röntgen çekilmektedir. Çekilen röntgen ile balonun yeri kesinleştikten sonra kateter yardımı ile içerisine su doldurulmaktadır. Doldurulan su ile balon şişirildikten sonra, kateter ağızdan çıkarılmaktadır. Ameliyat olmadan, anestezi almadan ya da endoskopiye ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesi söz konusu olan bir işlem olduğu için çok fazla tercih edilmektedir. Tüm obezite cerrahileri içerisinde en sağlıklı ve en az riskli olanı olduğundan dolayı sıklıkla tercih edilmesinin aynı sıra, çıkarılması için ekstra bir işlem uygulanmasının gerekmemesi sayesinde, diğer işlemlerden çok daha kolay uygulanmaktadır. Mide balonu uygulamasında, hm uygulama hem çıkarma işlemi sırasında anestezi ve endoskopi kullanılıyor olmasının yanı sıra, yutulabilen bu mide balonunun uygulanması durumunda risk faktörü yok denecek kadar azdır.

Mide Balonu Uygulaması Sonrası

Balonun uygulanmasından yaklaşık 4 ay sonra, içeriğindeki sıvının kateter ile boşaltılması gerekmektedir. Sıvı boşaltıldıktan sonra, içeride kalan balon materyalinin çıkarılmasına gerek yoktur. Materyalin en iyi özelliği olarak, kendi kendine, doğal olarak vücuttan atılabilir olmasıdır. Herhangi bir iyileşme süreci olmamakla birlikte, bu duruma bağlı olarak risk ya da komplikasyonu da bulunmamaktadır. Bu durum, bu balonun en çok tercih edilen yöntem olmasını sağlamaktadır. Diğer mide balonu uygulamalarından farklı olarak, yalnızca 4 aylık olması dışında tüm etkisi aynıdır. Diğer balonların 4-6 aylık ve 1 yıl süreli olanları olmakla birlikte, yutulabilen bu balon için yalnızca 4 ay süreli olanlar tercih edilebilmektedir. Tüp Mide ve Diğer Obezite Ameliyatı seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.