Obezite Ameliyatı
OBEZİTE
AMELİYATI
Obezite Ameliyatı
OBEZİTE
AMELİYATI
Anasayfa Obezite Ameliyatı
Bilgi Almak İçin
Formumuzu Doldurun!

Aydınlatma metnini okudum, onaylıyorum.

Obezite Ameliyatı

Obezite Ameliyatı obezite tedavi yöntemlerinden birisidir. Obezitenin tedavisi konusunda yapılmış pek çok çalışma ve araştırma mevcuttur. Tüm bu araştırmaların işaret ettiği ortak nokta ilaç, diyet, egzersiz ve davranış tedavilerinin kısa ömürlü olduğu, hatta bu uygulamalar sonrası ortaya çıkan reaksiyonel geri dönüşlerin tedavi öncesi eski durumdan daha ağır bir hastalık tablosunun ortaya çıkabildiğidir. Günümüzde obezitenin en etkili tedavi yöntemi cerrahi uygulamalar olmakla beraber obezite ameliyatları için de böyle bir risk söz konusudur. Burada önemli olan nokta hastanın metabolik durumunun ne kadar iyi değerlendirildiği, hangi yöntemin en uygun olduğuna nasıl karar verildiği ve verilen bu kararın nasıl uygulandığı ile ilgilidir. Hangi yöntem seçilmiş olursa olsun, bu yöntemin uygulanması konusundaki teknik yeterlilikler nihai belirleyici olacaktır.

obezite ameliyatı

Günümüzde kilo kontrolü amacıyla uygulanmakta olan pek çok farklı metot bulunmaktadır. Obezite ameliyatı tedavisi uygulanacak olan hastaların özellikle metabolik, anatomik ve hormonal durumları hangi yöntemin seçilmesi gerektiğiyle ilgili ana kriter olmakla birlikte, obezite cerrahisinde henüz altın standart denilebilecek bir prosedür yoktur. Klinik tıbbın her alanında olduğu gibi obezite ameliyatında hasta bazında karar verilmelidir. Bu amaçla hem günlük yaşam ve alışkanlıklar hem de bazı kan tahlilleri yol gösterici olmaktadır. Öncelikli olarak obezite tedavisinde uygulanan teknikleri endoskopik ve laparoskopik teknikler olarak ikiye ayırmak uygun olacaktır. “Laparoskopik teknikler” den kasıt ameliyat yöntemleridir. Artık, günümüzde laparoskopik yöntemler açık cerrahiye ihtiyaç duyulmasına gerek bırakmadığı için tüm cerrahi uygulamalar bu başlık altında incelenecektir.

1. Endoskopik Yöntemler:

 • Mide Balonu
 • Apollo
 • Endopilaktör
 • Endo-Sleeve

2.  Laparoskopik (Obezite Cerrahisi Yöntemleri):

 • Mide Kelepçesi
 • Tüp Mide
 • Gastrik Bypass
 • Biliopankreatik Diversiyon
 • Duodenal Switch
 • İleal İnterpozisyon (İleal Transpozisyon)
 • Transit Bipartisyon

Obezite Ameliyatları Kimler için Uygundur

Obezite ameliyatları ile Metabolik Cerrahi ameliyatlarının endikasyonları ve uygulama alanları farklı.
Obezite ameliyatları için klasik endikasyonlar:
Vücut Kitle İndeksi 40’ın üzerinde olan bireyler.
Vücut Kitle İndeksi 35’in üzerinde olup, Metabolik Sendrom ile ilgili bir rahatsızlığı olan bireyler.
IDF (International Diabetes Federation: Uluslararası Diyabet Federasyonu) 2011 deklarasyonu:
Yukarıdaki kriterlere ilaveten Vücut Kitle İndeksi 30-35 aralığında olup, mevcut klinik tedaviye rağmen istenilen tedavi hedeflerini yakalayamayan hastalarda cerrahi girişim değerlendirilmelidir.
Metabolik Cerrahi için ise; Yukarıdaki kriterlere ilaveten, Vücut Kitle İndeksi 25-30 aralığında olup, IRB (Institutional Review Board:Kurumsal Değerlendirme Komitesi) onayı ile cerrahi uygulanabilmektedir.

obezite ameliyatı nedir


Obezite Ameliyatı Nedir?

Obezite ameliyatı günümüzde hemen hemen her ülkede ki insanlarda sıklıkla görülen bir sağlık sorunu olan obezite tedavisi için etkili ve çözücü bir yöntemdir. Obezite insanların aşırı kilo alarak, kilo almalarının hızla devam etmesi ve sonucunda sağlıklı ve normal kiloların çok fazla üstünde ağırlıklara sahip olmaları durumudur. Gelişmiş ülkelerde görülen ve sonuçları bakımından son derece tehlikeli bir sorun olan Obezite insanların kilo alımına bağlı oalrak onlarca farklı ve kronik hastalığa yakalanmalarına da sebep olabilmektedir. Obez insan sayısının giderek artması ise artık bu konunun dünya genelinde tedavi edilmesi gereken ciddi bir problem oalrak görülmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Sağlıksız beslenmenin en büyük sebeplerden biri olduğu obezite tedavisi için hem medikal hem de cerrahi tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Obezite ameliyatı ya da daha doğru bir ifade ile ameliyatları da cerrahi tedavi ayağını oluşturmaktadırlar.

Obezite Ne Demektir?

Obezite bir bireyin gün içinde harcadığı enerjiden çok daha fazla kalori içeren yemekleri ve gıdaları yemesi sonucu bu fazla akalan enerjilerin yani gıdaların yağa dönüşerek depolanması olayıdır. Bu durum kişilerde aşırı ve çok ileri düzeyde sağlıksız bir kilo durumuna neden olur ve beraberinde temel vücut dengesi ve organ fonksiyonları da son derece hızlı olarak bu durumdan olumsuz oalrak etkilenmeye başlarlar. Obezite ameliyatı ve diğer tedavi şekilleri ile artık tedavi edilebilen bir sorun olan obezite ayrıca kişilerin genetik yapılarına ve çok daha farklı durumlara bağlı olarak da ortaya çıkabilen bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır. Kişiler yağ ve kalori değeri çok yüksek olan gıdaları hem sürekli hem de çok aşırı miktarlarda tüketmeye başladıklarında bu kaloriler maalesef insanlara yağ dokusu ve aşırı kilo olarak geri dönmektedir. Obez bireyler kontrolsüz yemek yemeye devam ettikleri için ise bu kilo alma durumu bir süre sonra tam olarak bir hastalık halini almaktadır. Obezite ameliyatıtedavi şeklide bu sorun için en hızlı ve kökten çözümlerin başında gelmektedir.

Obezite Teşhisi Nasıl Konulur?

Obezite temel olarak özellikle son safhasında kendisini çok açık belli eden bir sorundur, temel oalrak aşırı kilo, sağlıksız vücut yapısı ve buna bağlı olarak ortay acıkan hastalık ve rahatsızlıklar obeziteyi tanımlayan durumlardır. Bu kapsam içinde obezitenin başlayıp başlamadığını ve hangi aşamada olduğunu da yine farklı yollarla ölçmek mümkündür. Obezite ameliyatı ve tedavisi içinde önemli bir konu olan bu durum için ise vücut kitle indeksi denilen bir uygulama son derece fazla kabul görmüş bir ölçüm türüdür. Buna göre VKİ değerleri yani sonuçlarına göre ortay acıkan durumlar obeziteye ilişkin temel verileri vermektedirler. VKİ hesaplaması ise aşırı derece de kolay bir yöntem olması yüzünden hemen herkes tarafından kendisi ya da yakınlarına uygulanabilir bir tekniktir. Vücut kitle indeksi hesaplaması için kullanılan değerler ise bireyin boy uzunluğu ve kilosudur. Bu hesaplama şeklinde bireyin boy uzunluğunun, ağırlığının karesine bölünmesiyle elde edilen sonuçlara dayanır. Obezite ameliyatı olmak üzere tedavilerin başlayabilmesi için kişilerin bu yöntemle kendi sonuçlarına hesaplamaları da önemli bir adım oalrak kabul edilmektedir. Bu hesaplama sonuçlarına göre belirlenmiş değer aralıklarında farklı obezite durumları tanımlanmaktadır. Normal kilo değerinden başlayan bu sonuçlar süper obez olan son kategoriye kadar farklı aşamalarda tanımlanmaktadırlar.

Obezitenin Nedenleri Nelerdir?

Obezite artık yadsınamayacak bir gerçeklikle bir sağlık sorunu olarak kabul edilip, tedavisi için farklı yöntem ve şekillerin geliştirildiği bir rahatsızlıktır. Her sağlık sorunu gibi bu duruma da yol açan farklı neden ve sonuçlar bulunmaktadır. Obeziteye kesin olarak bir tek nedenin sebep verdiğinden ise söz edilememektedir, çünkü bu soruna yol açabilecek farklı başlıklarda onlarca değişik neden bulunmaktadır. Obezite tedavisi ve obezite ameliyatı içinde öncelikle kişinin neden bu sorunla yüz yüze geldiği önemli bir konu başlığı olarak görülmektedir. Bu kapsam içinde obezite sağlık sorununa neden olan ana başlıklar, genetik faktörler, çevresel faktörler ve bireysel etmenler olarak sınıflara ayrılabilirler. Bu etkenler içinde en etkili olanlar ise şüphesiz bireysel etkenler içinde değerlendirilen koşullar olabilmektedir. Bu nedenler ise, sağlıksız beslenme, kalorisi yüksek gıdalar tüketme, aşırı hareketsiz yaşam, spor ve egzersiz yapmama oalrak sıralanabilirler. Çevresel etmenler olarak, değişen çalışma koşulları, teknoloji ile insanın daha çok oturması, fizik gücü yerine beyin gücü kullanımlarının çoğalması ve benzerleri oalrak sıralanabilirler. Obezite ameliyatı ya da diğer tıbbi tedavi şekillerinde de bu etmenler her zaman için göz önünde bulundurulurlar.

Obezite Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Obezite aşırı kilo alımına bağlı gelişen bir durum olduğu için ayrıca bu kiloların temelinde de yağların olması yüzünden beraberinde ölümcül bile olabilecek farklı birçok hastalığı getirmektedir. Özellikle obezite vücudun temel sistemlerinin tümü üzerinde ağır ve yıkıcı etkilere sebep olabildiği için hemen her organ ve yapıya da zarar verebilmektedir. Dolaşım sistemi, sindirim ve boşaltım sistemleri ve diğer unsurların tümü bu sağlık sorunundan olumsuz etkilenmektedir. Obezite ameliyatı ve diğer entegre tedavi yöntemleri ile de kişinin hem bu aşırı derece de fazla olan kilolardan kurtulması hem de oluşmuş diğer rahatsızlıkların sonlandırılması amaçlanmaktadır.Obezitenin direk ya da dolaylı olarak yol açtığı ya da açabileceği bazı hastalık ve sağlık sorunları ise şu şekilde sıralanabilirler;
 • Koroner arter rahatsızlığı
 • Hipertansiyon
 • Şeker hastalığı
 • İnsülin direnci sorunu
 • Kanda ki yağ oranlarının aşırı yükselmesi
 • Safra kesesi rahatsızlıkları
 • Felç ve inme durumları
 • Kanser
 • Karaciğer sorunları
 • Nefes darlığı
 • Astım
 • İskelet sistemi rahatsızlıkları
 • Psikolojik hastalıklar
 • Cilt ve deri bozulmaları ve hastalıkları
Obezite ameliyatı ile kişiler bu tür hastalıklara kronik olarak yakalanmadan bu sorunlardan kurtulmaya ve normal bir hayata kavuşturulmaya çalışılmaktadır.

Obezite Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Obezite tedavi yöntemleri günümüzde iki temel tedavi yaklaşımı esasına göre gruplara ayrılmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinden ilki tıbbi ya da medikal tedavi oalrak nitelendirilen tedavilerdir. İkinci tedavi yöntemi başlığı ise cerrahi tedavi şekillerini içine alan uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Obezite ameliyatı ve cerrahi operasyonları ise kişinin mevcut durumuna göre en sık başvurulan tedavi şekilleri olarak gösterilmektedir. Bunun yanında hem tıbbi tedaviler hem de cerrahi tedavi yöntemleri ilke oalrak birlikte ve eş güdüm içinde uygulanan yöntemlerdir. Obezite sağlık sorunu tedavisinde kullanılan tedavi yöntemleri ise şu şekilde başlıklar halinde yazılabilirler. Tıbbi medikal tedavi yöntemleri;
 • İlaçlı tedaviler
 • Diyet ve rejim uygulamaları
 • Egzersiz ve spor yöntemleri
 • Fizik tedavi yöntemleri
Obezite tedavisi için kullanılabilecek bazı obezite ameliyatı daha doğrusu cerrahi tedavi şekilleri ise şunlardır;
 • Mide balonu operasyonu
 • Tüp mide ameliyatı
 • Mide bandı operasyonu
 • Gastrik By-Pass
 • Duodenal Switch
 • Mini Gastrik By-Pass
Uygulanan tedavi şekilleri öncelikle kişilerin bu obezite sorunundan en hızlı kurtulmaları ve aynı zamanda herhangi başka hastalıkların oluşmaması için planlanır.

Obezite Ameliyatı Mide Balonu Nedir?

İsminden de anlaşılabileceği gibi bu obezite ameliyatı daha doğru ifadesiyle cerrahi müdahale şeklinde obez olan kişinin midesi içine içi dolu bir balon yapısı yerleştirilir. Bu balon unsuru mide içinde önemli bir alanı doldurduğu için doğal oalrak yemek yeme oranı ve miktarı düşerken özellikle çok daha çabuk doyma meydana gelir. Bu tedavi yöntemi temelli ya da kalıcı bir tedavi şekli değildir, yerleştirilen bu balonların en fazla bir yıl içinde geri alınmaları gerektiği için kişilerin bu süre içinde artık düzenli ve dengeli beslenmeye alışmış olmaları gerekmektedir. Aksi durumlarda ise bu balon çıkartıldıktan sonra insanlar yeniden dengesiz beslenmeye ve eski alışkanlıklarına dönerlerse vermiş oldukları kiloları fazlasıyla tekrar geri alabilirler. Obezite ameliyatı ya da operasyonları içinde uygulanması son derece kolay olan bu yöntem her yıl daha az uygulanan bir teknik oalrak da öne çıkmaktadır. Mide balonu uygulaması ile kişiler bir iki ay içinde 7-8 kiloya kadar kilolarından da rahatlıkla kurtulabilmektedirler.

Obezite Mide Bandı Operasyonu Nedir?

Toplum içinde mide kelepçe ameliyatı olarak da biline bu obezite ameliyatı tekniği ile obez olan bireyin mide ağzına bir kelepçe atılır ve bu şekilde mide içine çok daha az yiyecek girmesi sağlanır. Kişi de bu durumu bildiği için herhangi bir sorun yaşamam adına çok daha az yemek yiyebilir. Bu yöntemin obezite ameliyatı olarak başarı durumu ise daha çok kişilere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu tedavi tekniği insanların çok fazla olan iştahlarını azaltmadığı için sadece fiziksel bir yöntem olduğu için insanların da farklı yemeklerle kalori almaya devam etmemeleri gerekmektedir. Kısa dönem içinde ve hastalarında bilinçli çabalarıyla faydalı olabilen bu yöntem genel hatalarıyla uzun dönem için tam bir başarı sağlama durumundan da zayıf oalrak görülmektedir. Fakat bu obezite tedavi şekli kalıcı bir fiziksel değişikliğe neden olmaz ve istenilmesi durumunda ise yine bulunduğu yerden çıkarılıp alınabilir.

Obezite Ameliyatı Tüp Mide Nedir?

Obezite ameliyatı ve genel cerrahi yöntemlerden bir tanesi de tüp mide yöntemi oalrak tanımlanan bu cerrahi işlemdir. Obezite hastaları kontrol edemedikleri yeme dürtüleri sonucunda aşırı yemek yiyip, buna bağlı oalrak çok fazla şişmanladıkları için doğal oalrak mide yapıları da büyümektedir. Obezite tedavisi için uygulanan bu teknikle obez olan kişinin midesinin belirli bir bölümü yapılan cerrahi işlemle alınmaktadır ve geriye hacmen çok daha küçük bir mide yapısı bırakılmaktadır. Bu noktada alınan mide kısmı aynı zamanda açlık hissi veren hormonların salgılandığı kısım olduğu içinde böylece bu hormonlarda devre dışı bırakılmış olmaktadır. Kişi çok daha küçük boyutta ve hacimde bir mideye sahip olduğu için buna bağlı olarak daha az yemek yemeye başlayacaktır. Etkili ve başarılı sonuçlar veren bir obezite ameliyatı olan bu yöntem sonrasında bireyler aşırı kilolarının neredeyse büyük bölümünü ise ilk bir yıllık süre içinde vermektedirler. Yine bu operasyonu geçiren obez kişilerin ameliyat sonrası bir süre sadece sıvı ile sonrasında ise yine bir dönem yumuşak gıdalarla beslenmeleri gerekmektedir.

Obezite Ameliyatı Gastrik By-Pass Nedir?

Gastrik By-Pass operasyonları obezite ameliyatı uygulamaları içinde tedaviye yönelik olarak uygulanan bir başka cerrahi müdahale çeşididir. Bu tedavi yönteminde midenin önemli bir bölümü işlevsizleştirilir yani devre dışı bırakılır ve yine buna bağlı olarak bağırsaklarında bir kısmının görevleri kesilir. Böylece alınan gıdaların hem oranları ve miktarları azalır aynı zamanda ise bu yemeklerin bir kısmı emilime uğramadan boşaltım sistemine yollanır. Böylece hem az yenir hem de yenilen her gıda enerji ya da kalori olarak vücut tarafından alınamaz. Obezite ameliyatı ve cerrahi operasyonları içinde bu yöntem ameliyat sonrasında kişilerin farklı sorunlar yaşamalarına da neden olabilen bir tedavi şekli olarak tanımlanmaktadır. Yine bu işlem sonrasında çok daha hızlı bir şekilde kilo kaybedilebilir ve etkileri bakımından hastaların dışarıdan vitamin ve mineral takviyeleri almaları da gerekebilmektedir.

Obezite Ameliyatı Öncesinde Yapılacak Şeyler Nelerdir?

Obezite ameliyatı obezite tedavisi için en etkili ve hızlı tedavi yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Farklı çeşit ve türde cerrahi operasyonlardan oluşan bu ameliyatlar, kişilerin genel sağlık durumlarına, obezite seviyelerine ve daha farklı birçok duruma göre seçilmektedir. Fakat genel olarak bunların hepsi birer cerrahi işlem ve operasyon oldukları için ameliyat öncesinde yapılması gereken bazı unsurlar da bulunmaktadır. Bu unsurların bazıları direk hastayı ilgilendirirken bazıları ise hastane ve tıp personeli sorumluluğunda olan uygulamalar oalrak ifade edilmektedirler. Obezite ameliyatı öncesinde obez olan ve operasyona alınacak kişilerin bir süre önce uzman önerisiyle diyete başlamaları son derece önemli bir konudur. Bu hem operasyonun daha kolay olmasını sağlayacaktır hem de operasyon sonrası sürecin çok daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı etkileri vardır. Yine kişinin kendisini bu ameliyata ve sonrasında ki döneme psikolojik ve fiziksel olarak hazır hale getirmesi de ameliyat öncesi yapılması gereken unsurlar arasında yer almaktadır.

Obezite Ameliyatı Sonrası Yapılacak Şeyler Nelerdir?

Obezite ameliyatı hem etkileri hem de sonuçları bakımından kişiler için son derece önemli ve yaşama şartlarını temelden değiştirebilen operasyonlardır. Bu noktada ameliyat sonrası yapılması gerekenler genel olarak tedavi için seçilecek cerrahi yöntemle de direk alakalı olan eylemleri içine almaktadır. Fakat genel anlamda kişilerin geçirdikleri bu obezite ameliyatı sonrası uymaları gereken bazı kurallar ve yapmaları gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Öncelikle hastaneden taburcu olunduktan sonra beslenme, su içimi, protein ve mineral alımı gibi konularda doktorların ve uzmanların verdikleri liste ve ölçüler harfiyen yapılmalıdır. Fiziksel olarak bedenin zorlanmaması, ağır yük kaldırılmaması, işe hemen geri dönülmemesi gibi başlılara da kesin olarak dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar dışında rutin oalrak bir cerrahi operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken her türlü konuya obezite tedavisi ve cerrahi işlemleri sonrasında da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Obezite Ameliyatı Sonrası Hangi Sorunlar Olabilir?

Obezite tedavisi, kapsamında yapılan cerrahi operasyonlar sonrası farklı kişilerde farklı sorunlar görülebilmektedir. Bu meydana gelen sorunlar bazen normal ve herhangi bir olumsuz duruma işaret etmeyebilirken, bazı durumlarda ise ciddi sorunların işaretleri veya göstergeleri olabilmektedir. Bu yüzden obezite ameliyatı sonrasında yaşanan normal olmayan durum ve görülen sorunlar karşısında hemen doktora başvurmak son derece önemli bir konudur. Obezite operasyonları sonrasında rutin oalrak hastalarbelirli süreler içinde sağlık kontrollerine alınmaktadırlar. Bu kontrollerin süre aralıkları ise hem hastanın durumuna göre hem de farklı durumlara göre doktorlardan tarafından belirlenebilmektedir. Obezite ameliyatı sonrası görülebilecek bazı sorunlar ise şu şekilde görülme sıklıkları ile birlikte sıralanabilirler;
 • Yorgunluk durumu ve halsizlik hissedilmesi; en sık görülen sorunlar içinde yer almaktadır.
 • Bazı durumlarda kusma görülmesi; çok daha az sıklıkla görülen bir durumdur, sürekli devamında sağlık kuruluşuna gitmek gereklidir.
 • Bazı hastalarda kabızlık problemi olması; yine çok daha az sıklıkla görülebilmektedir.
 • Saç dökülmeleri; az sıklıkla görülebilen durumlardır.
Bu durumlar ya da farklı sorunların sürekli yaşanması durumlarında ise ameliyat olan hastaların vakit kaybetmeden uzman doktorlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Yine her hastanın doktorunun verdiği kontrol tarihleri içinde hastaneye ya da kliniğe giderek kontrol tedavilerini yaptırmaları da son derece önemli ve asla atlanmaması gereken bir başka konu başlığıdır. Bu sayede olası farklı sorunlar tespit edilip, hızlı bir şekilde çözülebilirler.