Transit Bipartisyon Ameliyatı

Glikozun kanda fazla ve serbestçe dolaşmaya başlaması, insülin hormonunun ise yeterli miktarda olmasına rağmen bu glikozu hücrelere aktaramaması sonucunda diyabet hastalığı ortaya çıkar. Kısa ve orta vadede yalnızca hayat konforunu etkiliyor gibi görünse de uzun vadede oldukça tehlikeli olan bu hastalığın birden fazla tedavi yöntemi bulunur. Tedavi yönteminin belirlenmesinde hastanın durumu oldukça önemlidir. Hastalığın ortaya çıkma nedeni, ortaya çıkma yaşı, ilerleme hızı ve mevcut durumuna göre tedavi yöntemlerinden biri veya birkaçı aynı anda uygulanır. Hayat tarzı değişiklikleri, transit bipartisyon ameliyatına giden yolda ilk yapılması gerekendir.

Şekerden yoksun ve hareketli bir yaşam tip 2 diyabetle mücadelenin temelini oluşturur. İkinci aşamada ise insülin takviyesi gelir. Kandaki insülin hormonu miktarı normalin çok üstüne çıkarılarak glikozun bir şekilde hücrelere bağlanması sağlanır. Bu metot etkili olsa da geçici çözüm sunmaktadır. İnsülin hormonu seviyesi, takviye edilebilecek miktarların çok üzerine geldiğinde diğer yöntemlere geçilmesi gerekir.

İnsülin takviyesi ile diyabeti kontrol edemeyen ancak ameliyata da başvurmak istemeyen hastalara ara yol olarak bazı tedaviler uygulanabilir. Bunların temel amacı diyabeti de ortaya çıkaran sorunların çözülmesidir ki bu sorunların başında fazla kilolar gelir. Eğer hastalar hem zayıf hem de ileri seviye diyabet hastası ise (bu oransal olarak oldukça az karşılaşılan bir durumdur) transit bipartisyon ameliyatının uygulanması zorunlu hale gelir.

Transit Bipartisyon Nedir

Transit bipartisyon ameliyatı fazla kiloları olmayan ancak aynı zamanda diyabeti olan hastalara uygulanan gelişmiş bir metabolik cerrahi yöntemidir. Tüm metabolik cerrahi yöntemleri içerisinde belki de en gelişmiş yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç emilimi bozmak ve besin tüketimini sınırlamaktır. Emilimin oldukça narin bir şekilde bozuluyor olmasından dolayı sindirim sistemine bağlı yan etkiler oldukça sınırlıdır. Ameliyat, mide hacminin sınırlandırılması ile başlar. Genelde mide hacminin yüzde yetmişi işlevsiz hale getirilir. Hastanın fazla kiloları olmasa dahi kan şekerini kontrol etmek amacıyla bu mutlaka gerçekleştirilir.

Alınan mide kısmı, iştahın artmasını sağlayan özel bir hormonun da salgı bölgesidir. Geride kalan mide kütlesi kesi noktalarından zımbalanarak kapatılır ve kaçak riskinin önüne geçilir. İkinci aşamada ise bağırsaklara gerçekleştirilecek müdahaleye sıra gelir. Hastadan hastaya göre değişmekle birlikte özel bazı ölçülere göre kesi işlemi gerçekleştirilir. Bağırsakların alt kısmından 130 – 150 santimetre arasında bir noktaya işaret konur. İşaret noktasından yukarıya doğru 100 – 120 santimetre daha gidilerek bağırsaklar ikiye ayrılır.Alt bağırsak parçasının üst ucu midenin altına ikinci bir yol olarak bağlanır. Halihazırda mideden çıkan bağırsak parçası ise, alt bağırsak parçasına ilk işaret konulan noktadan bağlanır. Böylece anüse doğru yaklaştıkça birleşen ancak üst tarafı birbirinden oldukça uzak olan iki farklı bağırsak yolu oluşturulur.

Ameliyat ile birlikte:

 1. Besin tüketim miktarı yüzde elli ile seksen arasında azaltılır.
 2. Tüketilen besinlerin yüzde altmış kadarı yeni bağırsak yolundan, yüzde kırk kadarı da eski bağırsak yolundan hareket eder.

İki farklı yoldan besin geçici olması sindirimi hızlandırırken aynı zamanda kana karışan şeker miktarını azaltır. İnsülin salgısını artıran alt bağırsak parçasına hızlıca besin geçici olması da insülin hormonu miktarını artırır.
Transit bipartisyon ameliyatının temel amacı olan şeker hastalığının tamamen oradan kaldırılması bu bağırsak akış şeması ile kolayca gerçekleştirilmektedir.

Kimler Transit Bipartisyon Ameliyatı Olabilir

Transit bipartisyon ameliyatı her diyabet hastası için uygun değildir. Ameliyat ancak en uygun hastalara uygulandığı takdirde başarılı olduğu için, şartları taşımayan hastalara transit bipartisyon ameliyatının uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca vücudun durumuna göre diğer ameliyat yöntemlerine başvurulması da mümkündür.

 1. Transit bipartisyon ameliyatı yalnızca tip 2 diyabet hastalarına uygulanmaktadır.
 2. Tip 2 diyabet hastalarının insülin rezervleri yani insülin üretebilme kapasiteleri yeterli olmalıdır.
 3. Hastaların vücut kitle indeksleri yirmi ile otuz arasında olmalıdır. Genel hasta profilinin ise 25-30 arasında olması yeterlidir.
 4. Diyabete diğer metabolizma sorunları eşlik ettikçe ameliyata uygunluk azalır.
 5. Transit bipartisyon ameliyatının yapılacağı hastaların tüm ameliyatsız yöntemleri içtenlikle denemiş ancak başarısız olmuş olması beklenir.

Tüm bu şartlara ek olarak hasta özelinde belirlenen çeşitli sağlık şartları da aranmaktadır. Hiç kimse, hiçbir yerden duyduğu bilgiler ışığında ameliyata uygun olup olmadığına karar vermemelidir. Uygunluk ancak uzun bir tıbbi muayenenin ardından belli olmaktadır.

Transit Bipartisyon Ameliyatı Avantajları ve Dezavantajları

Transit bipartisyon ameliyatı oldukça özel bir metabolik cerrahi yöntemdir. Yöntem, diğer tüm sindirim sistemi tekniklerinden daha sonra geliştirildiği için birçok avantaja sahiptir. Genel olarak ise dezavantajlarından bahsetmek mümkün değildir. Transit bipartisyon ameliyatı en uygun adaylara uygulandığında:

 1. Vitamin ve mineral eksikliklerine dair sorunlar 6-8 ay boyunca devam etmektedir. 8 aylık süreden sonra ise düzenli olarak vitamin veya mineral takviyesi alınmasına gerek yoktur.
 2. Sindirim sisteminin mide dışındaki hiçbir parçası atıl hale getirilmemektedir. Bu da uzun vadeli sonuçların sağlıklı bir insana oldukça yakın olmasını sağlamaktadır.
 3. Diğer sindirim sistemi ameliyatlarından sonra artan kandaki hemoglobin değerleri, transit bipartisyon ameliyatlarından sonra normale oldukça yakın seyretmektedir.
 4. Hastanede yatış ve iyileşme süresi oldukça kısadır. Kapalı ameliyat yönteminin uygulanıyor olması ve minimal cerrahi kesilerin yapılıyor olması bu avantajı ortaya çıkarmaktadır.

Dezavantaj olarak ise, hastanın yaşam tarzına da bağlı olarak 5-8 yıllık sürenin sonunda hafif kilo alımına meyil gösterilmektedir. Ufak bazı diyetlerle ve spor egzersizleri ile bu sorun da tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Tüm vakaların yaklaşık olarak binde ikisinde ise ameliyat sırasında ölüm gerçekleşmektedir.

Transit Bipartisyon Ameliyatı Sonrası

Transit bipartisyon yönteminden sonra diyabet ve diyabete bağlı tüm metabolizma sorunlarında gerileme görülür. Bir yıllık süreç içerisinde tüm bu sorunlar hastaların yüzde doksan beşinde tamamen iyileşir. Hasta bir yıllık sürenin sonunda normal bir insanla eşdeğer yaşam standartlarına kavuşur. Mide küçültüldüğü için hasta besin tüketme konusunda iştahsızdır. Ayrıca emilim düzenlendiği için kandaki şeker miktarı az, insülin miktarı ise olabildiğince fazladır. Transit bipartisyon ameliyatından sonra yaklaşık 6-7 hafta boyunca özel bir diyet uygulanır.

Diyet üç aşamadan oluşur:

 • Sıvı dönem
 • Püre dönem
 • Katı dönem

Amaç kaçak riskini doğurabilecek bir travmanın yaşanmaması ve sindirim sisteminin ideal seviyede çalışmasının sağlanmasıdır. 6-7 haftalık özel diyetten sonra da hastaların bu konuda uzmanlaşmış bir diyetisyenin hazırladığı diyet listesine uyması beklenir. İlgili diyet listesi, şeker hastalığına yönelik ameliyattan önce hazırlanmış listeler ile oldukça benzerdir.

Transit Bipartisyon Ameliyatı Fiyatı

Transit bipartisyon ameliyatı oldukça yeni ve özel bir tekniktir. Yöntemi uygulayan hastane ve cerrah sayısı oldukça sınırlıdır. Yüksek teknoloji gerektirmese de uygulamanın oldukça hassas olması fiyatı artıran unsurların başında gelmektedir. Hastanın ameliyat öncesi durumu da fiyat üzerinde etkiler oluşturur. Transit bipartisyon ameliyatının fiyatı konusunda kesin bir fiyat vermek söz konusu değildir. Fiyatı merak edenler mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir doktora başvurmalı ve detaylı muayene olmalıdır.